Uchwały KWSM z dnia 28.11.2016

28 listopada Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego przejęła w głosowaniu uchwały 10-14/2016. Każda z nich przedstawia stanowiska Komisji w ważnych, aktualnych sprawach, obejmujących kształcenie kadry medycznej. Treści uchwał dostępne są już w sekcji Więcej »

LXVIII KONFERENCJA KOMISJI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO

W dniach 21-23 października 2016 roku w Katowicach odbyła się LXVIII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP. Brali w niej udział przedstawiciele samorządów studenckich Uniwersytetów Medycznych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Więcej »

Prezydium 2016/2017 wybrane!

Podczas LXVII Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi odbyły się wybory nowego Prezydium Komisji. Ustępujące prezydium w składzie: Przewodnicząca: Łucja Zielińska (UMP) Wiceprzewodnicząca: Sonia Statuch (WUM) Członkowie Prezydium: Maciej Burski (UJ Więcej »

„Przystanek Medyka”

W dniu 13.06.2014 r. zostało podpisane porozumienie podejmujące współpracę wewnątrz Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych polegającą na utworzeniu i realizacji Programu „Przystanek Medyka”. „Przystanek Medyka” jest ogólnopolskim programem pozwalającym studentom Uczelni zrzeszonych Więcej »

 

Kalendarz konferencji

Z myślą o potrzebach naukowych naszego środowiska, postanowiliśmy uruchomić system, który umożliwi ogólnokrajową wymianę informacji na temat studenckich konferencji naukowych. Na uczelniach medycznych odbywa się bardzo wiele tego typu wydarzeń. Niestety bardzo trudno rozprowadzić informację o wydarzeniu w szerokim gronie. Wskutek tego tracą zarówno organizatorzy jak i osoby zainteresowane daną tematyką. Tym projektem Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego oraz Studenckie Towarzystwa Naukowe wychodzą z pomocną dłonią do obu stron. Mamy nadzieję, że projekt pomoże nam wszystkim w rozwoju własnych zainteresowań, dzieleniu się wynikami swoich prac i oczywiście w tworzeniu coraz lepszych konferencji naukowych!
Zapraszamy do udziału!
http://www.kwsm.psrp.org.pl/projekty/konferencje-studenckie/

Uchwały KWSM z dnia 28.11.2016

28 listopada Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego przejęła w głosowaniu uchwały 10-14/2016. Każda z nich przedstawia stanowiska Komisji w ważnych, aktualnych sprawach, obejmujących kształcenie kadry medycznej. Treści uchwał dostępne są już w sekcji dokumenty, na naszej stronie. W ciągu najbliższych kilku dni chcielibyśmy przybliżyć, w kilku zdaniach każdą z nich.
Na początek przedstawiamy Wam uchwałę nr 14/2016, w którym Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów kształcenia nowej kadry pielęgniarskiej na innym poziomie niż edukacji na studiach wyższych. W uchwale tej znajdą Państwo szczegółową argumentację naszego stanowiska. W pełni popieramy środowisko pielęgniarskie, które również ostro krytykuje proponowane zmiany. Mamy nadzieję, że poniższa uchwała będzie cennym argumentem w dyskusji dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, jak i wszystkich innych struktur zaangażowanych w temat walki o kształcenie kadry pielęgniarskiej na wysokim poziomie.

Uchwała nr 14/2016

Oświadczenie KWSM

W związku z ostatnimi wydarzeniami wokół tematu rezydentur, zamieszczamy oficjalne oświadczenie Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w tej sprawie.
Dokument jest dostępny pod poniższym linkiem:
Oświadczenie Prezydium KWSM PSRP 30.10.2016r.

LXVIII KONFERENCJA KOMISJI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO

W dniach 21-23 października 2016 roku w Katowicach odbyła się LXVIII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP. Brali w niej udział przedstawiciele samorządów studenckich Uniwersytetów Medycznych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz z Wrocławia. Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Prorektor ds. studentów i studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Pierwszym punktem konferencji była debata z kandydatami na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje sylwetki zaprezentowali: Mateusz Kuliński, Dawid Knara, Tomasz Tokarski oraz Piotr Wodok. Kandydaci mieli możliwość przedstawienia swojego programu oraz dyskusji o problemach studentów Uczelni Medycznych.
Podczas posiedzenia poruszone zostały tematy współpracy z KRAUM, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz problemy dydaktyczne Uczelni Medycznych. Samorządowcy zaproponowali między innymi ujednolicenie kryteriów dotyczących przyznawania miejsc stażowych dla absolwentów kierunków lekarskich. Z powodu rezygnacji Macieja Burskiego z funkcji członka prezydium, przeprowadzono wybory uzupełniające. Nowym członkiem prezydium KWSM został Kamil Cebulski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
LXVIII Konferencja KWSM była świetną okazją do zapoznania się z bieżącymi sprawami Uczelni Medycznych z całego kraju, wymiany doświadczeń oraz do integracji medycznego środowiska studenckiego.

Odłączenie Colegium Medicum

24 kwietnia 2015 – Podczas Rady Studentów odbyła się dyskusja dotycząca odłączenia Colegium Medicum w Bydgoszczy od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. KWSM poparł inicjatywę podziału Uczelni. Dzięki naszemu zdaniu PSRP zaniechało pracę nad uchwałą prezentującą stanowisko sprzeciwiające się rozłamowi Uczelni.

Ustawa o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty

W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotyczącą ustawy zmieniającej ustawę lekarza i lekarza dentysty, oraz innych ustaw. Na spotkanie zaproszono wszystkie organizacje, które zgłosiły uwagi do projektu w toku konsultacji społecznych. Dla zainteresowanych, dokument ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi do projektu do pobrania tutaj.

Prezydium 2016/2017 wybrane!

Podczas LXVII Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi odbyły się wybory nowego Prezydium Komisji.
Ustępujące prezydium w składzie:
Przewodnicząca: Łucja Zielińska (UMP)
Wiceprzewodnicząca: Sonia Statuch (WUM)
Członkowie Prezydium: Maciej Burski (UJ CM), Paweł Pęcak (SUM), Maciej Sobieraj (WUM)
otrzymało absolutorium.
Wybrano nowe Prezydium w składzie:
Przewodnicząca: Łucja Zielińska (UMP)
Wiceprzewodniczący: Maciej Sobieraj (WUM)
Członkowie Prezydium: Maciej Burski (UJ CM), Michał Kosowski (SUM), Przemysław Rachubiński (UMP)

LXVII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi

W dniach 15-17 kwietnia odbędzie się LXVII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi.
Będzie to posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze. Zostanie na nim wybrane nowe prezydium Komisji.

XXII Krajowa Konferencja PSRP

W ten weenend odbyła się XXII Krajowa Konferencja PSRP.
W Jastrzębiej Górze spotkali się przedstawiciele samorządów studenckich z całej Polski.
Jednym z najważniejszych punktów była debata z ministrem Jarosławem Gowinem, na której potwierdzone zostało spełnienie części propozycji ze stworzonego przez PSRP Studenckiego Projektu Nowelizacji.
Drugiego dnia Konferencji na uczestników czekało prawie 40 szkoleń obejmujących tematykę dydaktyki, prawa o szkolnictwie wyższym, komunikacji, zarządzania w samorządzie oraz promocji ruchu naukowego. Cykl warsztatów dopełniła dyskusja zaproszonych gości nad wynikami badań zawartymi w raporcie „Start na rynku pracy” oraz prezentacja działań podnoszących jakość kształcenia na uczelniach w ramach projektu Rozwiń Swój Samorząd.

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicielami KWSM z sekretarzem stanu Jarosławem Pinkasem.
Przedstawiciele Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP przedstawili uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Przedstawiono obawy związane ze zmianą w systemie zgłaszania uwag merytorycznych do pytań oraz odpłatnościach za egzaminy LEK i LDEK.
Wyrażono chęć pracy przy zmianie kształtu stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy-dentystów
Przedstawiono opinię środowiska studenckiego dotyczącą ograniczenia dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Przedstawiono opinię studentów dotyczącą braku regulacji związanych z zawodami dietetyka i farmaceuty.