LXXV Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie

Podczas LXXV Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w porządku obrad znalazły się następujące punkty:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2017/2018;
 2. Wybory Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2018/2019;
 3. Opinia Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Otwarcia kierunku farmacja na Uniwersytecie Opolskim;
 4. Uchwała Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie regulacji kierunku optometria;
 5. Opinia Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie regulacji kierunku dietetyka;
 6. Uchwała Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku
  Analityka Medyczna;
 7. Uchwała Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski
  i lekarsko-dentystyczny;
 8. Opinia Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ułatwienia procesu nostryfikacji dyplomu lekarza
  i lekarza-dentysty.

 Ustępujące prezydium przedstawiło sprawozdanie z prac Komisji w ubiegłym roku i otrzymało absolutorium. W głosowaniu tajnym delegaci wybrali nowy skład Prezydium KWSM PSRP na kadencję 2018/2019:

 • Przewodniczący: Mateusz Wojciech Grochowski – student kierunku lekarskiego
  na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
 • Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Plona – studentka kierunku elektroradiologia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
 • Członkowie Prezydium:
  • Adam Wawrzynkiewicz – student kierunku lekarsko – dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
  • Natalia Bierezowicz – studentka kierunku farmacja i kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;
  • Paweł Dubanik – student kierunku dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

W przypadku pozostałych punktów obrad przegłosowane zostały uchwały (które można znaleźć pod adresem: http://www.kwsm.psrp.org.pl/dokumenty/) oraz zostały podjęte odpowiednie kroki i działania mające na celu rozwiązanie pozostałych zaistniałych problemów.