LXXVI Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu

Podczas LXXVI Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu w dniach 19-21 października 2018 r. w porządku obrad znalazły się następujące punkty:

 1. Debata z kandydatami na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Sprawozdania z Rad Studentów;
 3. Zmiany w Ordynacji Wyborczej PSPR;
 4. Wdrażanie Ustawy 2.o na poszczególnych Uczelniach;
 5. Szkolenia dla Samorządów Studentów oraz Samorządów Doktorantów dotyczące Ustawy 2.0;
 6. Otwieranie kierunków medycznych na uczelniach innych niż Uczelnie Medyczne;
 7. Działania promocyjne – Kalendarz Konferencji;
 8. Zmiana w Regulaminie KWSM PSRP;
 9. Harmonogram Konferencji KWSM PSRP w roku 2018/2019;

W debacie z kandydatami na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wzięli udział następujący kandydaci:

 • Dominik Leżański;
 • Filip Ogonowski;
 • Tomasz Zarębski.

Na samym początku kandydaci zaprezentowali swoje osoby, poruszając kwestie działalności w Samorządzie Studenckim, przyszłej współpracy z Komisją Wyższego Szkolnictwa Medycznego, wdrażania Ustawy 2.0 oraz planów, jakie chcieliby zrealizować zostając Przewodniczącym PSRP.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której kandydaci odpowiadali na następujące pytania:

 1. Stanowisko wobec płatności za studia na kierunkach medycznych;
 2. Stanowisko wobec odpłatności za praktyki wakacyjne na kierunkach medycznych;
 3. Stanowisko wobec otwierania kierunku lekarskiego na uczelniach technicznych i nowych kierunków medycznych – jak to odnosi się względem poprawy jakości kształcenia w kontekście ustawy 2.0?;
 4. Stanowisko wobec wzrostu PKB na sektor medyczny;
 5. Stanowisko wobec strajków Porozumienia Zawodów Medycznych;
 6. Współpraca z Samorządami Studenckimi Uczelni Medycznych;
 7. Współpraca KWSM z PSRP;
 8. Współpraca KWSM z MNiSW i MZ.

W wyniku przeprowadzonej debaty kandydatów na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej podjęta została Uchwała 11/2018, którą można znaleźć klikając tutaj.