Absolwenci Zdrowia Publicznego

Wrekomendacjach zdrowotnych Polskiego Stronnictwa Ludowego „Pakcie dla Zdrowia” poruszono rolę absolwentów zdrowia publicznego w polskim systemie ochrony zdrowia.

Rozdział II, punkt 6.: „Zwiększenie roli w systemie ochrony zdrowia absolwentów kierunku zdrowie publiczne, jako osób zarządzających podmiotami leczniczymi, odpowiedzialnych za nowoczesną edukację zdrowotną i promocję zdrowia oraz integrujących opiekę medyczną i pomoc społeczną.”

Jako reprezentanci Studentów Akademickich Uczelni Medycznych uważamy, że takie osoby są dobrze przygotowane do pracy w systemie ochrony zdrowia. Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz społecznych, potrafi prowadzić działania z zakresu promocji zdrowia, zapobiegania chorobom oraz zarządzania i administracji w systemie ochrony zdrowia. Studenci podczas kształcenia w Akademickich Uczelniach Medycznych uczą się tworzyć i realizować programy zdrowotne, oceniać technologie medyczne a także racjonalnie zarządzać placówką ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku zdrowie publiczne mają duże możliwości – ale niestety mało kto chce z nich korzystać. To właśnie magistrzy zdrowia publicznego są szansą na dobre zarządzanie polskim systemem ochrony zdrowia.

W Polsce brakuje jednoznacznego określenia pozycji zawodowej absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Tytułem specjalisty zdrowia publicznego może się posługiwać jedynie osoba, która ukończyła studia specjalizacyjne prowadzone przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2002r., Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) – dlatego też magister zdrowia publicznego nie może tytułować się specjalistą, mimo, że poświęcił 5 lat na pogłębianie tematu Zdrowia Publicznego. Tę lukę można by załatać zaznaczając miejsce absolwentów kierunku zdrowie publiczne w ustawie o zdrowiu publicznym.

Mamy nadzieję, że  Polskie Stronnictwo Ludowe będzie dążyć do realizacji rekomendacji zawartych w „Pakcie dla Zdrowia”.