Category Archives: Aktualności

LXXVI Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu

Podczas LXXVI Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu w dniach 19-21 października 2018 r. w porządku obrad znalazły się następujące punkty:

 1. Debata z kandydatami na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Sprawozdania z Rad Studentów;
 3. Zmiany w Ordynacji Wyborczej PSPR;
 4. Wdrażanie Ustawy 2.o na poszczególnych Uczelniach;
 5. Szkolenia dla Samorządów Studentów oraz Samorządów Doktorantów dotyczące Ustawy 2.0;
 6. Otwieranie kierunków medycznych na uczelniach innych niż Uczelnie Medyczne;
 7. Działania promocyjne – Kalendarz Konferencji;
 8. Zmiana w Regulaminie KWSM PSRP;
 9. Harmonogram Konferencji KWSM PSRP w roku 2018/2019;

W debacie z kandydatami na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wzięli udział następujący kandydaci:

 • Dominik Leżański;
 • Filip Ogonowski;
 • Tomasz Zarębski.

Na samym początku kandydaci zaprezentowali swoje osoby, poruszając kwestie działalności w Samorządzie Studenckim, przyszłej współpracy z Komisją Wyższego Szkolnictwa Medycznego, wdrażania Ustawy 2.0 oraz planów, jakie chcieliby zrealizować zostając Przewodniczącym PSRP.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której kandydaci odpowiadali na następujące pytania:

 1. Stanowisko wobec płatności za studia na kierunkach medycznych;
 2. Stanowisko wobec odpłatności za praktyki wakacyjne na kierunkach medycznych;
 3. Stanowisko wobec otwierania kierunku lekarskiego na uczelniach technicznych i nowych kierunków medycznych – jak to odnosi się względem poprawy jakości kształcenia w kontekście ustawy 2.0?;
 4. Stanowisko wobec wzrostu PKB na sektor medyczny;
 5. Stanowisko wobec strajków Porozumienia Zawodów Medycznych;
 6. Współpraca z Samorządami Studenckimi Uczelni Medycznych;
 7. Współpraca KWSM z PSRP;
 8. Współpraca KWSM z MNiSW i MZ.

W wyniku przeprowadzonej debaty kandydatów na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej podjęta została Uchwała 11/2018, którą można znaleźć klikając tutaj.

LXXV Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie

Podczas LXXV Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w porządku obrad znalazły się następujące punkty:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2017/2018;
 2. Wybory Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2018/2019;
 3. Opinia Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Otwarcia kierunku farmacja na Uniwersytecie Opolskim;
 4. Uchwała Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie regulacji kierunku optometria;
 5. Opinia Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie regulacji kierunku dietetyka;
 6. Uchwała Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku
  Analityka Medyczna;
 7. Uchwała Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski
  i lekarsko-dentystyczny;
 8. Opinia Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ułatwienia procesu nostryfikacji dyplomu lekarza
  i lekarza-dentysty.

 Ustępujące prezydium przedstawiło sprawozdanie z prac Komisji w ubiegłym roku i otrzymało absolutorium. W głosowaniu tajnym delegaci wybrali nowy skład Prezydium KWSM PSRP na kadencję 2018/2019:

 • Przewodniczący: Mateusz Wojciech Grochowski – student kierunku lekarskiego
  na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
 • Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Plona – studentka kierunku elektroradiologia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
 • Członkowie Prezydium:
  • Adam Wawrzynkiewicz – student kierunku lekarsko – dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
  • Natalia Bierezowicz – studentka kierunku farmacja i kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;
  • Paweł Dubanik – student kierunku dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

W przypadku pozostałych punktów obrad przegłosowane zostały uchwały (które można znaleźć pod adresem: http://www.kwsm.psrp.org.pl/dokumenty/) oraz zostały podjęte odpowiednie kroki i działania mające na celu rozwiązanie pozostałych zaistniałych problemów.

LXXIV posiedzenie konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP

W dniu dzisiejszym w Białymstoku trwają obrady LXXIV Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP, w której uczestniczą przedstawiciele Uczelni Medycznych tworzących KWSM PSRP.
Podczas obrad dyskutować będziemy nad wieloma ważnymi sprawami, m.in. o Projekcie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czy też współpracy z PSRP.

Porozmawiamy również na temat porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów oraz przedyskutujemy propozycje zmian w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty.

Życzcie nam udanych i owocnych obrad.  🙂

LXXIII posiedzenie konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP

W miniony weekend odbyło się LXXIII Posiedzenie Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego poruszyliśmy wiele bardzo istotnych kwestii. Dyskutowaliśmy o bieżących sprawach, ale również o kwestiach, których próby zmiany chcielibyśmy podjąć w przyszłości.

Było to dla nas bardzo ważne posiedzenie również z innego względu – po raz pierwszy podjęliśmy uchwały dotyczące przyłączenia w poczet Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Nowych Uczelni.

Od teraz skład Komisji powiększył się o Samorządy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego, których to bardzo serdecznie witamy w naszym gronie!

Przystanek Medyka

W dniu 13.06.2014 r. zostało podpisane porozumienie podejmujące współpracę wewnątrz Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych polegającą na utworzeniu i realizacji Programu „Przystanek Medyka”.

„Przystanek Medyka” jest ogólnopolskim programem pozwalającym studentom Uczelni zrzeszonych w KRAUMie na nocowanie w Domach Studentów wszystkich Uczelni Medycznych na warunkach, które przysługują studentom danej Uczelni. Oznacza to, że nocując w akademikach Uczelni, które przystąpiły do programu, cena za nocleg jest taka sama, jak dla studenta tej uczelni.

Prezydium 2017/2018 wybrane!

Podczas LXXI Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Krakowie odbyły się wybory nowego Prezydium. Wyniki są następujące:
Przewodniczący: Michał Kosowski (Śląski Uniwersytet Medyczny)
Wiceprzewodniczący: Kamil Szymaszkiewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Członkowie: Natalia Bierezowicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Daromir Godula (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Katarzyna Plona (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Ustępujące Prezydium w składzie:
Przewodnicząca: Łucja Zielińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu);
Wiceprzewodniczący: Maciej Sobieraj (Warszawski Uniwersytet Medyczny);
Członkowie: Kamil Cebulski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Michał Kosowski (Śląski Uniwersytet Medyczny), Przemysław Rachubiński (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu);
otrzymało absolutorium.

Kalendarz konferencji

Z myślą o potrzebach naukowych naszego środowiska, postanowiliśmy uruchomić system, który umożliwi ogólnokrajową wymianę informacji na temat studenckich konferencji naukowych. Na uczelniach medycznych odbywa się bardzo wiele tego typu wydarzeń. Niestety bardzo trudno rozprowadzić informację o wydarzeniu w szerokim gronie. Wskutek tego tracą zarówno organizatorzy jak i osoby zainteresowane daną tematyką. Tym projektem Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego oraz Studenckie Towarzystwa Naukowe wychodzą z pomocną dłonią do obu stron. Mamy nadzieję, że projekt pomoże nam wszystkim w rozwoju własnych zainteresowań, dzieleniu się wynikami swoich prac i oczywiście w tworzeniu coraz lepszych konferencji naukowych!
Zapraszamy do udziału!
http://www.kwsm.psrp.org.pl/projekty/konferencje-studenckie/

Uchwały KWSM z dnia 28.11.2016

28 listopada Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego przejęła w głosowaniu uchwały 10-14/2016. Każda z nich przedstawia stanowiska Komisji w ważnych, aktualnych sprawach, obejmujących kształcenie kadry medycznej. Treści uchwał dostępne są już w sekcji dokumenty, na naszej stronie. W ciągu najbliższych kilku dni chcielibyśmy przybliżyć, w kilku zdaniach każdą z nich.
Na początek przedstawiamy Wam uchwałę nr 14/2016, w którym Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów kształcenia nowej kadry pielęgniarskiej na innym poziomie niż edukacji na studiach wyższych. W uchwale tej znajdą Państwo szczegółową argumentację naszego stanowiska. W pełni popieramy środowisko pielęgniarskie, które również ostro krytykuje proponowane zmiany. Mamy nadzieję, że poniższa uchwała będzie cennym argumentem w dyskusji dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, jak i wszystkich innych struktur zaangażowanych w temat walki o kształcenie kadry pielęgniarskiej na wysokim poziomie.

Uchwała nr 14/2016

LXVIII KONFERENCJA KOMISJI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO

W dniach 21-23 października 2016 roku w Katowicach odbyła się LXVIII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP. Brali w niej udział przedstawiciele samorządów studenckich Uniwersytetów Medycznych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz z Wrocławia. Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Prorektor ds. studentów i studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Pierwszym punktem konferencji była debata z kandydatami na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje sylwetki zaprezentowali: Mateusz Kuliński, Dawid Knara, Tomasz Tokarski oraz Piotr Wodok. Kandydaci mieli możliwość przedstawienia swojego programu oraz dyskusji o problemach studentów Uczelni Medycznych.
Podczas posiedzenia poruszone zostały tematy współpracy z KRAUM, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz problemy dydaktyczne Uczelni Medycznych. Samorządowcy zaproponowali między innymi ujednolicenie kryteriów dotyczących przyznawania miejsc stażowych dla absolwentów kierunków lekarskich. Z powodu rezygnacji Macieja Burskiego z funkcji członka prezydium, przeprowadzono wybory uzupełniające. Nowym członkiem prezydium KWSM został Kamil Cebulski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
LXVIII Konferencja KWSM była świetną okazją do zapoznania się z bieżącymi sprawami Uczelni Medycznych z całego kraju, wymiany doświadczeń oraz do integracji medycznego środowiska studenckiego.

Prezydium 2016/2017 wybrane!

Podczas LXVII Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi odbyły się wybory nowego Prezydium Komisji.
Ustępujące prezydium w składzie:
Przewodnicząca: Łucja Zielińska (UMP)
Wiceprzewodnicząca: Sonia Statuch (WUM)
Członkowie Prezydium: Maciej Burski (UJ CM), Paweł Pęcak (SUM), Maciej Sobieraj (WUM)
otrzymało absolutorium.
Wybrano nowe Prezydium w składzie:
Przewodnicząca: Łucja Zielińska (UMP)
Wiceprzewodniczący: Maciej Sobieraj (WUM)
Członkowie Prezydium: Maciej Burski (UJ CM), Michał Kosowski (SUM), Przemysław Rachubiński (UMP)