Category Archives: Bez kategorii

Jubileuszowa Konferencja KWSM

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego już za nami, zaczynamy więc okres najbardziej intensywny dla samorządowców i studentów. Przed nami wiele wydarzeń, a zaczynamy już niedługo jubileuszową, LXXX konferencją Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Katowicach. Jakie tematy poruszymy i co z tego wyniknie? Koniecznie śledźcie nasz profil na facebooku i stronę www!

Wyniki konkursu Samo – rządź

3 kategorie, 5 uczelni i 9 projektów, ale który z nich najlepszy Na to pytanie odpowiedzieli Rektorzy zrzeszeni w KRAUM wybierając 3 zwycięskie projekty studenckie przygotowane przez samorządy studenckie publicznych szkół medycznych wchodzących w skład KRAUM. Jakie akcje wybrali?

W kategorii – Akcja promujące zdrowie:

1. „Biała Niedziela – Studenci Mieszkańcom Miasta” – zwycięzca
Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2. „Dzień zdrowia w Rzeniszowie” – wyróżnienie
Samorząd Studencki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
3. „Turniej sportowy”
Samorząd Studentów UMB

W kategorii – Wydarzenie kulturalne:

1. „Medykalia – Festiwal Kultury Studenckiej” – zwycięzca
Samorząd Studentów UMB
2. Wybory Miss Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – wyróżnienie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. „Wydziałowy Wieczorek Filmowy”
Samorząd Studentów WUM

W kategorii – Inicjatywa społeczna:

1. „Spotkania z Seniorami” – zwycięzca
Samorząd Studencki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
2. „Mikołajki z UMedem” – wyróżnienie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. „Czwartek z Samorządem”
Samorząd Studentów UMB

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym i zwycięzcom!

Oświadczenie KWSM

W związku z ostatnimi wydarzeniami wokół tematu rezydentur, zamieszczamy oficjalne oświadczenie Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w tej sprawie.
Dokument jest dostępny pod poniższym linkiem:
Oświadczenie Prezydium KWSM PSRP 30.10.2016r.

Odłączenie Colegium Medicum

24 kwietnia 2015 – Podczas Rady Studentów odbyła się dyskusja dotycząca odłączenia Colegium Medicum w Bydgoszczy od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. KWSM poparł inicjatywę podziału Uczelni. Dzięki naszemu zdaniu PSRP zaniechało pracę nad uchwałą prezentującą stanowisko sprzeciwiające się rozłamowi Uczelni.

Ustawa o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty

W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotyczącą ustawy zmieniającej ustawę lekarza i lekarza dentysty, oraz innych ustaw. Na spotkanie zaproszono wszystkie organizacje, które zgłosiły uwagi do projektu w toku konsultacji społecznych. Dla zainteresowanych, dokument ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi do projektu do pobrania tutaj.

Prezydium 2016/2017 wybrane!

Podczas LXVII Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi odbyły się wybory nowego Prezydium Komisji.
Ustępujące prezydium w składzie:
Przewodnicząca: Łucja Zielińska (UMP)
Wiceprzewodnicząca: Sonia Statuch (WUM)
Członkowie Prezydium: Maciej Burski (UJ CM), Paweł Pęcak (SUM), Maciej Sobieraj (WUM)
otrzymało absolutorium.
Wybrano nowe Prezydium w składzie:
Przewodnicząca: Łucja Zielińska (UMP)
Wiceprzewodniczący: Maciej Sobieraj (WUM)
Członkowie Prezydium: Maciej Burski (UJ CM), Michał Kosowski (SUM), Przemysław Rachubiński (UMP)

LXVII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi

W dniach 15-17 kwietnia odbędzie się LXVII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi.
Będzie to posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze. Zostanie na nim wybrane nowe prezydium Komisji.

XXII Krajowa Konferencja PSRP

W ten weenend odbyła się XXII Krajowa Konferencja PSRP.
W Jastrzębiej Górze spotkali się przedstawiciele samorządów studenckich z całej Polski.
Jednym z najważniejszych punktów była debata z ministrem Jarosławem Gowinem, na której potwierdzone zostało spełnienie części propozycji ze stworzonego przez PSRP Studenckiego Projektu Nowelizacji.
Drugiego dnia Konferencji na uczestników czekało prawie 40 szkoleń obejmujących tematykę dydaktyki, prawa o szkolnictwie wyższym, komunikacji, zarządzania w samorządzie oraz promocji ruchu naukowego. Cykl warsztatów dopełniła dyskusja zaproszonych gości nad wynikami badań zawartymi w raporcie „Start na rynku pracy” oraz prezentacja działań podnoszących jakość kształcenia na uczelniach w ramach projektu Rozwiń Swój Samorząd.

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicielami KWSM z sekretarzem stanu Jarosławem Pinkasem.
Przedstawiciele Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP przedstawili uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Przedstawiono obawy związane ze zmianą w systemie zgłaszania uwag merytorycznych do pytań oraz odpłatnościach za egzaminy LEK i LDEK.
Wyrażono chęć pracy przy zmianie kształtu stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy-dentystów
Przedstawiono opinię środowiska studenckiego dotyczącą ograniczenia dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Przedstawiono opinię studentów dotyczącą braku regulacji związanych z zawodami dietetyka i farmaceuty.

LXVI Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Lublinie

Już w ten weekend odbędzie się LXVI Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Lublinie.
Będziemy rozmawiać o naszych uwagach do projektu ustawy zmieniającą ustawę o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Poruszone zostaną również kwestie innych kierunków medycznych.