Farmaceuta Dziś i Jutro

Dnia 20 kwietnia 2013 roku, na Wydziale Farmaceutycznym GUMed odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Farmaceuta Dziś i Jutro”, organizowana przez gdański oddział Młodej Farmacji, pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z OML, Wiesława Sawickiego.

Zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska akademickiego, Izb Aptekarskich, Inspektoratu Farmaceutycznego oraz farmaceuci pracujący w zawodzie. Konferencja jest kontynuacją działań studentów, zapoczątkowanych przez petycję, która została złożona w grudniu na ręce Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza. Zostały poruszone problemy studentów i farmaceutów, dotyczące programu kształcenia oraz możliwości znalezienia pracy po studiach. Początkowo odbyła się seria wykładów, po której prelegenci zostali zaproszeni do dyskusji ze studentami. Zwrócono uwagę m.in na potrzebę zmiany regulacji prawnych i uściślenia przepisów, usamodzielnienia zawodu farmaceuty oraz określenia zawodu farmaceuty „zawodem medycznym”. Zastanowiono się również nad zasadnością zmian w programie kształcenia przyszłych farmaceutów.