Kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia za Nami

Dnia 6 grudnia 2013r. odbyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli:

Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia – Pani Edyta Kramek wraz z pracownikami tego działu odpowiedzialnymi za kształcenie lekarzy;

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych Pan Mariusz Klencki oraz

reprezentanci Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej: Natalia Biega – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Bogumiła Sutkowska – Gdański Uniwersytet Medyczny, Hubert Jankowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Robert Szczepara – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.

 

Sprawozdanie ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z 6.12.2013r