#LepszeStudia

Wejdź na www.lepszestudia.pl i poprzyj prostudenckie postulaty!
Wspólny głos pozwoli nam wywrzeć nacisk do pozytywnych zmian!Aby poprzeć akcję wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na www.lepszestudia.pl/ Dzięki temu poparciu będziemy mogli skutecznie walczyć o wprowadzenie proponowanych rozwiązań w życie.Dołączcie do wydarzenia na Facebooku, która zrzesza społeczność popierającą akcję: https://www.facebook.com/events/643699729047436/

Akcja ma na celu wprowadzenie do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym rozwiązań, które byłyby przychylne studentom, a które nie zostały uwzględnione przez posłów w trakcie prac w podkomisji sejmowej.

Chcemy pisemnej gwarancji w umowie z uczelnią dotyczącej programu studiów i efektów kształcenia.

Chcemy mieć prawo do stypendium dla najlepszych studentów oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnościami niezależnie od ukończonych wcześniej kierunków.

Nie chcemy być karani za to, że wcześniej kończymy studia i chcemy mieć prawo do całości świadczeń jakie obiecała nam uczelnia!

Podkomisja ds. nauki i szkolnictwa wyższego odrzuciła propozycje PSRP dotyczące zmian w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Kolejnym krokiem ustawodawczym w procedowaniu nad ustawą jest zatwierdzenie projektu przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży na posiedzeniu, które odbędzie się prawdopodobnie w pierwszej połowie czerwca. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej chce wprowadzenia na tym etapie przepisów o charakterze prostudenckim. Konkretne opisy poszczególnych przepisów znajdują się w zakładce POSTULATY – http://lepszestudia.pl/postulaty

Walczmy o #LepszeStudia!