LIV Konferencja KWSM PSRP

W dniach 15-17 marca 2013r. w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Studenckich wszystkich Akademickich Uczelni Medycznych wchodzących w skład Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Obrady, które odbyły się w Pałacu Branickich, dotyczyły m.in. zmian w procedurze Lekarskiego/ Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, nowych standardów nauczania na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, promocji programu MOST-UM, konkursu Samo-Rządź, polepszenia jakości kształcenia na Uczelniach Medycznych.

Kolejna Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 26-28 kwietnia 2013r.

Relacja w radio:   http://radiosupel.org/reportaz-z-kwsm/#more-4640

_DSC2118