LXVI Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Lublinie

Już w ten weekend odbędzie się LXVI Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Lublinie.
Będziemy rozmawiać o naszych uwagach do projektu ustawy zmieniającą ustawę o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Poruszone zostaną również kwestie innych kierunków medycznych.