LXVIII KONFERENCJA KOMISJI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO

W dniach 21-23 października 2016 roku w Katowicach odbyła się LXVIII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP. Brali w niej udział przedstawiciele samorządów studenckich Uniwersytetów Medycznych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz z Wrocławia. Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Prorektor ds. studentów i studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Pierwszym punktem konferencji była debata z kandydatami na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje sylwetki zaprezentowali: Mateusz Kuliński, Dawid Knara, Tomasz Tokarski oraz Piotr Wodok. Kandydaci mieli możliwość przedstawienia swojego programu oraz dyskusji o problemach studentów Uczelni Medycznych.
Podczas posiedzenia poruszone zostały tematy współpracy z KRAUM, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz problemy dydaktyczne Uczelni Medycznych. Samorządowcy zaproponowali między innymi ujednolicenie kryteriów dotyczących przyznawania miejsc stażowych dla absolwentów kierunków lekarskich. Z powodu rezygnacji Macieja Burskiego z funkcji członka prezydium, przeprowadzono wybory uzupełniające. Nowym członkiem prezydium KWSM został Kamil Cebulski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
LXVIII Konferencja KWSM była świetną okazją do zapoznania się z bieżącymi sprawami Uczelni Medycznych z całego kraju, wymiany doświadczeń oraz do integracji medycznego środowiska studenckiego.