LXXIV posiedzenie konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP

W dniu dzisiejszym w Białymstoku trwają obrady LXXIV Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP, w której uczestniczą przedstawiciele Uczelni Medycznych tworzących KWSM PSRP.
Podczas obrad dyskutować będziemy nad wieloma ważnymi sprawami, m.in. o Projekcie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czy też współpracy z PSRP.

Porozmawiamy również na temat porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów oraz przedyskutujemy propozycje zmian w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty.

Życzcie nam udanych i owocnych obrad.  🙂