NOWE PREZYDIUM WYBRANE!

W dniach 25-27 października 2013r. we Wrocławiu odbyła się LVI Konferencja Komisji. Miała ona charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Wybrano nowy skład prezydium na rok akademicki 2013/2014. Na przewodniczącą Komisji wybrano ponownie Bogumiłę Sutkowską z domu Gawryłkiewicz (Gdańsk). Wiceprzewodniczącym został Robert Szczepara (Kraków).

Pozostali członkowie: Natalia Biega (Lódź) Hubert Janowski (Białystok) Małgorzata Kaplewska (Szczecin)

Sprawozdanie z działalności za rok 2012/2013 zostało jednogłośnie przyjęte.

Prezydium 2012/2013 uzyskało absolutorium.

Za współpracę w ubiegłym roku akademickim bardzo dziękujemy!

Na stanowisko Przewodniczącego były trzy kandydatury. W głosowaniu brało udział 20 delegatów z 10 Uczelni Medycznych.

IMG_3328

Dokładne sprawozdanie z obrad dostępne będzie za 14 dni w dziale Dokumenty.