Nowe zmiany w Prawie o Szkolnictwie Wyższym

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się nowa wersja „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw” teoretycznie uwzględniająca opinie wyrażone w pierwszym etapie konsultacji środowiskowych.

Z obawą patrzymy na zmianę:

„Proponuje się wprowadzenie definicji pracy dyplomowej (…) Ograniczenie tych wymagań do egzaminu dyplomowego może okazać się niewystarczające do zweryfikowania poziomu wiedzy i umiejętności absolwenta” (na stronie 7 )

Czy zatem napisanie pracy pisemnej w formie artykułu ma lepiej weryfikować wiedzę i umiejętności  niż egzamin końcowy?