Odłączenie Colegium Medicum

24 kwietnia 2015 – Podczas Rady Studentów odbyła się dyskusja dotycząca odłączenia Colegium Medicum w Bydgoszczy od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. KWSM poparł inicjatywę podziału Uczelni. Dzięki naszemu zdaniu PSRP zaniechało pracę nad uchwałą prezentującą stanowisko sprzeciwiające się rozłamowi Uczelni.