Prezydium 2017/2018 wybrane!

Podczas LXXI Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Krakowie odbyły się wybory nowego Prezydium. Wyniki są następujące:
Przewodniczący: Michał Kosowski (Śląski Uniwersytet Medyczny)
Wiceprzewodniczący: Kamil Szymaszkiewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Członkowie: Natalia Bierezowicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Daromir Godula (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Katarzyna Plona (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Ustępujące Prezydium w składzie:
Przewodnicząca: Łucja Zielińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu);
Wiceprzewodniczący: Maciej Sobieraj (Warszawski Uniwersytet Medyczny);
Członkowie: Kamil Cebulski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Michał Kosowski (Śląski Uniwersytet Medyczny), Przemysław Rachubiński (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu);
otrzymało absolutorium.