„Przystanek Medyka”

W dniu 13.06.2014 r. zostało podpisane porozumienie podejmujące współpracę wewnątrz Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych polegającą na utworzeniu i realizacji Programu „Przystanek Medyka”.

„Przystanek Medyka” jest ogólnopolskim programem pozwalającym studentom Uczelni zrzeszonych w KRAUMie na nocowanie w Domach Studentów wszystkich Uczelni Medycznych na warunkach, które przysługują studentom danej Uczelni. Oznacza to, że nocując w akademikach Uczelni, które przystąpiły do programu, cena za nacleg jest taka sama, jak dla studenta tej uczelni.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą poszczególnych Uczelni:

1) Warszawski Uniwersytet Medyczny:  Dom Studencki nr 1 oraz 2 i 2 „BIS”.

2) Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: Domy Studenckie.

3) Uniwersytet Zielonogórski: Domy Studenckie.

4) Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Dom Studenta nr 1 oraz 2.

5) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Domy Studenckie.

6) Collegium Medicum UJ w Krakowie: Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu.

7) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: Domy Studenckie.

8) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Domy Studenckie w SosnowcuKatowicach oraz Zabrzu.

9) Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Medyczny: Domy Studenckie.

10) Gdański Uniwersytet Medyczny: Zespół Domów Studenta.

11) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Dom Studenta nr 12 oraz informacje ogólne.

12) Collegium Medicum w Bydgoszczy: Dom Studencki nr 123 oraz informacje ogólne.

13) Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Dom Studenta nr 1234 oraz informacje ogólne.

14) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Dom Studenta nr 11.

 

Poniżej przedstawimy treść porozumienia oraz regulamin programu:
Porozumienie ws. programu „Przystanek Medyka”
Regulamin programu „Przystanek Medyka”