Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicielami KWSM z sekretarzem stanu Jarosławem Pinkasem.
Przedstawiciele Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP przedstawili uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Przedstawiono obawy związane ze zmianą w systemie zgłaszania uwag merytorycznych do pytań oraz odpłatnościach za egzaminy LEK i LDEK.
Wyrażono chęć pracy przy zmianie kształtu stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy-dentystów
Przedstawiono opinię środowiska studenckiego dotyczącą ograniczenia dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Przedstawiono opinię studentów dotyczącą braku regulacji związanych z zawodami dietetyka i farmaceuty.