Spotkanie Wigilijne PSRP

11 grudnia 2015 odbyło się, w ramach trwającego w dniach 11-13 grudnia posiedzenia Rady Studentów PSRP, spotkanie wigilijne z udziałem władz statutowych Parlamentu, w tym Przewodniczącej KWSM, Łucji Zielińskiej. Swoją obecnością rangę wydarzenia podniósł Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który złożył studentom życzenia świąteczno-noworoczne oraz odbył wiele kuluarowych rozmów będących kontynuacją oficjalnych rozmów traktujących o Studencki Projekcie Nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zarówno samorządowcy, jak i minister Gowin pozostają pełni nadziei na dalszą współpracę w tej i innych materiach dotyczących środowiska studenckiego.