Prezydium

Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej na kadencję 2018/2019:

Mateusz Grochowski – Przewodniczący

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (kierunek: Lekarski)

Katarzyna Plona – Wiceprzewodnicząca

Gdański Uniwersytet Medyczny (kierunek: Elektroradiologia)

Natalia Bierezowicz – Członek Prezydium

Warszawski Uniwersytet Medyczny (kierunek: Lekarski, Farmacja)

Adam Wawrzynkiewicz – Członek Prezydium

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (kierunek: Lekarsko-dentystyczny)

Paweł Dubanik – Członek Prezydium

Śląski Uniwersytet Medyczny (kierunek: Dietetyka)