Prezydium

Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej na kadencję 2018/2019:

Mateusz Grochowski – Przewodniczący

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierunek: Lekarski

Katarzyna Plona – Wiceprzewodnicząca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek: Elektroradiologia, Zdrowie Publiczne

 

Natalia Bierezowicz – Członek Prezydium

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek: Lekarski, Farmacja

 

 

Adam Wawrzynkiewicz – Członek Prezydium

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

Paweł Dubanik – Członek Prezydium

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunek: Dietetyka