Prezydium

Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej na kadencję 2019/2020

Mateusz Grochowski – Przewodniczący

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierunek: Lekarski

Katarzyna Plona – Wiceprzewodnicząca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek: Elektroradiologia, Zdrowie Publiczne

Krzysztof Drojewski – Członek Przeydium

Collegium Medicium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierunek: Lekarski

Bartosz Fałkowski – Członek Prezydium

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierunek: Farmacja

Jakub Pawlik – Członek Prezydium

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Kierunek: Lekarski