Prezydium

Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

p.o. Przewodniczącego

Jakub Stefaniak

Collegium Medicum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Członkini Prezydium

Daria Żuraw

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Członek Prezydium

Mariusz Wąsicki

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

 

Członek Prezydium

Alan Tkaczuk

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku