Prezydium

Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej na kadencję 2017/2018:

Michał Kosowski– Przewodniczący

Śląski Uniwersytet Medyczny (kierunek: Lekarski)

Kamil Szymaszkiewicz – Wiceprzewodniczący

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (kierunek: Lekarski)

Natalia Bierezowicz – Członek Prezydium

Warszawski Uniwersytet Medyczny (kierunek: Lekarski, Farmacja)

Daromir Godula – Członek Prezydium

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: Lekarski)

Katarzyna Plona – Członek Prezydium

Gdański Uniwersytet Medyczny (kierunek: Elektroradiologia)