Prezydium

Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej