Studenci Analityki Medycznej walczą o swój kierunek!

Studenci Analityki Medycznej działają by zapewnić jakość kształcenia na swoim kierunku.

Relacje z działań przedstawia student Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Daniel Papaj.

04.04.2013 o godzinie 11:00 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, przy udziale Ministra Chlebusa, przedstawicieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i Konferencji Prodziekanów ds. Analityki Medycznej. Na spotkaniu poruszone zostały kwestie ochrony jakości kształcenia na kierunku Analityka Medyczna. W odniesieniu do założeń projektu nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, dotyczących wprowadzenia uznawania nieformalnych i półformalnych efektów kształcenia, wszystkie podmioty obecne na spotkaniu wyraziły jednogłośną opinię mówiącą o konieczności ustalenia standardów kształcenia oraz wyłączenia możliwości wprowadzenia planowanych zmian do toku kształcenia na kierunku Analityka Medyczna. Ze strony Ministerstwa Zdrowia padły zapewnienia o trwających od dawna negocjacjach z MNiSW dotyczących wyłączenia możliwości kształcenia na kierunkach medycznych z uwzględnieniem zaliczania nieformalnych i półformalnych efektów kształcenia. KIDL oraz Konferencja Prodziekanów ds. Analityki Medycznej podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety przed budynkiem MNiSW w celu nakłonienia Pani Minister Barbary Kudryckiej do pojęcia dialogu ze środowiskami diagnostów laboratoryjnych i
przedyskutowania kwestii zapewnienia jakości kształcenia.

• 15.04.2013 o godzinie 12:00 w Białymstoku odbyło się otwarte spotkanie z Panią Minister Barbarą Kudrycką. Podczas spotkania Pani Minister zapewniała o chęci likwidowania masowości kształcenia i podnoszenia jakości kształcenia we wszystkich dziedzinach nauki, jednocześnie w odpowiedzi na pytania o zapewnienie jakości kształcenia na kierunkach
medycznych nie posiadających odpowiedniej standaryzacji unijnej stwierdzała, że wprowadzenie możliwości kształcenia kierunków medycznych na uczelniach niepublicznych oraz uznawanie nieformalnychi półformalnych efektów kształcenia nie wpłynie na obniżenie jakości nauczania. Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie SCR radiosupeł.

• 16.04.2013 o godzinie 11:00 odbyła się pikieta przed budynkiem MNiSW w której wzięło udział blisko 300 studentów oraz działacze związków zawodowych, prodziekani ds. Analityki Medycznej oraz władze KIDL-u. Pikieta odbyła się zgodnie z zaplanowanych harmonogramem bez żadnych incydentów, została dostrzeżona ze strony MNiSW. Reprezentanci pikietujących odbyli naradę z oddelegowanymi przez Ministerstwo urzędnikami w czasie której nie doszło do żadnego porozumienia. W następnych dniach MNiSW zaczęło kontaktować się z ekspertami ds. kształcenia na kierunku Analityka Medyczna oraz z przedstawicielami środowisk diagnostów laboratoryjnych. Ogólny efekt podjętych działań jest w tej chwili trudny do ocenienia.