Uczelnie

Spis Uczelni Medycznych w roku akademickim 2018/2019 – Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP

Uczelnie Członkowskie:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Samorząd Studentów UMB
samorzad@umb.edu.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy

Collegium Medicum w Bydgoszczy
Portal Studencki CM UMK
samorzad@cm.umk.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny
USS GUMed
uss@gumed.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Samorząd Studencki SUM
samorzad@sum.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum
Samorząd Studentów UJ CM
samorzad@cmuj.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Samorząd Studentów UM Lublin
samorzadstudenckiumlub@gmail.com

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Samorząd Studentów UMŁ
samorzad@stud.umed.lodz.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
RUSS UMP
samorzad@ump.edu.pl

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
PS PUM
parlstud.pam@gmail.com

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Samorząd Studentów WUM
samorzad@wum.edu.pl

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Samorząd Studentów UMW

Wydział Lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wydział Lekarski
Samorząd Studentów Wydziału Lekarskiego
Jakub Morze – jakub.morze@gmail.com

 

Uczelnie Stowarzyszone:

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Samorząd Studentów
Paulina Szymborn – paulina.szymborn@urz.pl

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Zielonogórskiego

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Zielonogórskiego

Parlament Studencki
Jędrzej Dragan – j.dragan@ps.uz.zgora.pl