Ustawa o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty

W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotyczącą ustawy zmieniającej ustawę lekarza i lekarza dentysty, oraz innych ustaw. Na spotkanie zaproszono wszystkie organizacje, które zgłosiły uwagi do projektu w toku konsultacji społecznych. Dla zainteresowanych, dokument ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi do projektu do pobrania tutaj.