XXII Krajowa Konferencja PSRP

W ten weenend odbyła się XXII Krajowa Konferencja PSRP.
W Jastrzębiej Górze spotkali się przedstawiciele samorządów studenckich z całej Polski.
Jednym z najważniejszych punktów była debata z ministrem Jarosławem Gowinem, na której potwierdzone zostało spełnienie części propozycji ze stworzonego przez PSRP Studenckiego Projektu Nowelizacji.
Drugiego dnia Konferencji na uczestników czekało prawie 40 szkoleń obejmujących tematykę dydaktyki, prawa o szkolnictwie wyższym, komunikacji, zarządzania w samorządzie oraz promocji ruchu naukowego. Cykl warsztatów dopełniła dyskusja zaproszonych gości nad wynikami badań zawartymi w raporcie „Start na rynku pracy” oraz prezentacja działań podnoszących jakość kształcenia na uczelniach w ramach projektu Rozwiń Swój Samorząd.